សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រជាជន

យើងទាមទារឱ្យមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកប្តេជ្ញាចិត្តគិតដល់ជីវិតមនុស្សជាអាទិភាពនិងចាត់វិធានការសង្គ្រោះជីវិតនៅលើដងផ្លូវទូទាំងពិភពលោកដោយ៖

•ពង្រឹងការអនុវត្តន៍ច្បាប់ឱ្យបានខ្លាំងដោយគិតពីជីវិត​មនុស្ស​មុនយានយន្ត
កំណត់ល្បឿន និងសាធាតុស្រវឹងដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សកាន់តែច្រើន
កំណត់ឱ្យអ្នកបើកបររថយន្តត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ និងអ្នកបើកបរម៉ូតូត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពដែលមានគុណភាព
រឹតបន្តឹងការប្រើទូរស័ព្ទពេលបើកបរដែលជួយឱ្យអ្នកបើកបរផ្ចង់អារម្មណ៍
•បង្កើនសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ និងយានយន្តដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្តាលពីកត្តាមនុស្ស
បានទទួលសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់​យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងការតាមដានផ្តល់ការថែទាំបន្ត

សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងស្រុងនៅទីនេះ។ថតសំឡេងរបស់អ្នកនិងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបំពេញព័ត៌មានលំអិតខាងក្រោម៖

ខ្ញុំជា
ព័ត៌មានលម្អិតដែលបានទទួលនឹងត្រូវរក្សាទុកដោយយោងលើគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។.