ปฏิญญาประชาคม

เราเรียกร้องให้ผู้นำของภาครัฐทั่วโลกสัญญาว่าจะให้ความสำคัญต่อประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดและ ดำเนินการเพื่อรักษาชีวิตของประชาชนบนท้องถนนทั่วโลก ด้วยมาตรการดังต่อไปนี้

  • บังคับใช้กฏหมายที่ให้ความสำคัญกับประชาชนมากกว่ายานพาหนะ
  • บังคับการใช้เข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพ
  • ให้มีถนนและรถยนต์ที่ปลอดภัยเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์
  • จำกัดความเร็วและระดับแอลกอฮอล์เพื่อรักษาชีวิตให้มากขึ้น
  • จำกัดการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อให้ผู้ขับขี่ตั้งใจและมีสมาธิในการขับขี่
  • ให้ประชาชนเข้าถึงบริการฉุกเฉินและการรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว

อ่านปฏิญญาประชาคมฉบับเต็มได้ ที่นี่ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปฏิญญาประชาคมด้วยการร่วมลงชื่อโดยกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

ฉันชื่อ
รายละเอียดของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา