LỜI KÊU GỌI CỦA NGƯỜI DÂN

Đọc nôi dung lời kêu gọi đầy đủ TẠI ĐÂY. Hãy cất lên TIẾNG NÓI của mình và ký vào LỜI KÊU GỌI này bằng cách cung cấp thông tin dưới đây:

Tôi/Chúng tôi là:
Các thông tin bạn cung cấp sẽ được lưu giữ theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. .